Nuoren syrjäytyminen on yhteiskunnalle menetys ja riski

Yhteiskunnassamme tapahtuu asioita, jotka osoittavat, että meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsiperheiden hyvinvointiin ja tukeen entistä paremmin. Nuorison syrjäytyminen estetään vain ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja sitä tukevilla päätöksillä, myös valtakunnan tasolla. Vaikeuksissa olevat perheet ja nuoret tarvitsevat varhaista tukea, jota heille voisivat tarjota muutkin yhteiskunnan toimialat kuin vain sosiaali- ja terveysala.

Suomen tulevaisuus on turvattava

Yrittäjänä ja kauppiaana haluan, että Suomeen luodaan kaikki edellytykset menestykselle, joka antaa kaikille suomalaisille mahdollisuuden parempaan elämään.

Yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta keskeiset toimialat – ruoka, rakentaminen ja liikenne – vaativat panostuksia. Näillä elämänalueilla tehtävät päätökset vaikuttavat merkittävästi niin suomalaisten elämään, ympäristöön kuin ilmastoonkin.

Haluan taata, että palveluiden saatavuus turvataan koko maassa. Tulevalla vaalikaudella on syytä etsiä lisää keinoja, joilla parannamme maamme huoltovarmuutta ja valmiutta tuleviin muutoksiin.

Kotimainen ruoka on turvallisuutta

Kotimaisen ruoantuotannon menestymisen edellytykset on turvattava ja niitä on edelleen vahvistettava. Ruoan korkea kotimaisuusaste ja vahvat kotimaiset ruokakaupan toimijat turvaavat saatavuutta myös haastavina aikoina.

Käsikauppalääkkeet kivijalkaan ja verkkoon

Lääkkeiden vähittäisjakelua on mielestäni ehdottomasti uudistettava vastaamaan ihmisten tarpeita. Lääkkeiden saatavuuden turvaaminen on keskeinen osa huoltovarmuutta, eikä sen pidä vaihdella ihmisen asuinpaikan perusteella.  Tarvitaan kokonaisuuditusta, johon voidaan ottaa mallia naapurimaistamme.

Sääntelyä on purettava

En usko, että olen ainoa, jonka mielestä Suomen jälkeenjäänyt alkoholilaki vaatii edelleen uudistamista. Lainsäädännön on mahdollistettava tasapuolinen ja palveluyhteiskunnan mukainen markkina.

Vanha auto sottaa

Meidän suomalaisten autokanta on jo parhaat päivänsä nähnyt. Se tarkoittaa myös ympäristöriskiä.   On selvää, että autokantamme uudistumiseen on pantava vauhtia. Autoverotuksen rakennetta pitää muuttaa ja luoda kannustimia, jotka mahdollistavat yhä useammalle suomalaiselle uudemman, vähäpäästöisemmän ja turvallisemman auton. Lisäksi autojen sähköistyminen edellyttää käyttäjälähtöistä ja tiheää latausverkostoa.